intech design

Pomiary elektryczne


Świadczymy profesjonalne usługi przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników oraz niezbędny sprzęt elektryczny.


Zakres wykonywych usług:
  • oględziny instalacji elektrycznej,
  • oględziny instalacji odgromowej,
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • pomiary natężenia oświetlenia,
  • przeglądy okresowe instalacji elektrycznych,
  • podłączanie urządzeń AGD oraz podbijanie kart gwarancyjnych.
Zaprazamy do składania zapytań ofertowych poprzez email: biuro@intechdesign.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie
Zobacz wszystkie realizacje