intech design

Projekt i Wykonawstwo obiektu biurowo-magazynowego w Kostrzynie nad Odrą


Nasza firma sporządziła projekt wykonawczy dla firmy Best Buty i zajęła się wykonawstwem obiektu biurowo-magazynowego o powierzchni 1000 m2 z wydzieloną częścią sklepową, znajdującego się w Kostrzynie nad Odrą. 

Zakres prac obejmował wykonanie:

• zasilania obiektu,
• zasilania urządzeń technologicznych,
• tradycyjnej instalacji elektrycznej (gniazda, oświetlenie),
• instalacji teletechnicznej (sieć internetowa, CCTV),
• instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
• systemu sygnalizacji włamania i napadu,
• instalacji oświetlenia zewnętrznego,
• instalacji uziemiające i odgromowe.