intech design

Projekt budowlany i wykonawczy hotelu w Kołobrzegu


Hotel „Green Scope” w Kołobrzegu to kolejna realizacja obiektu komercyjnego o łącznej powierzchni ok 9000m2. Nasza firma w I etapie Inwestycji wykonała kompletny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, który obejmował:
  • oświetlenie ogólne,
  • gniazda wtykowe 230V i 400V,
  • instalacje technologiczne klimatyzacji i wentylacji,
  • instalacje technologiczne kuchni,
  • schematy elektryczne oraz widoki rozdzielnic elektrycznych,
  • kompletną sieć internetową (szafy Rack, okablowanie, gniazda końcowe, światłowody),
  • instalacje TV-SAT,
  • instalacje multimedialne,
  • instalacje odgromową,
  • trasy kablowe.
II etapem Inwestycji było wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz zasilania nowego obiektu.